Slovanský ústav Akademie věd České republiky


RUSKO-ČESKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE


vznikala za podpory grantu GA AV ČR Komplexní konfrontační popis slovní zásoby ruštiny a češtiny (2007-2011)


VSTUP