Ve smyslu autorského zákona je Velký česko-ruský slovník autorským dílem několika generací lexikografů (viz Autoři). Nositelem autorských práv k tomuto slovníku je SLÚ AV ČR, v. v. i. Slovník je volně přístupný ke studijním a vědeckým účelům. Data nelze hromadně kopírovat, stahovat, distribuovat ani komerčně využívat, také šíření odvozených děl je bez předchozího písemného souhlasu autorů nezákonné. SLÚ AV ČR, v. v. i., ani autoři nepřebírají žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím poskytnutých dat. SLÚ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo rozšiřovat a upravovat přístupná data bez předchozího upozornění.

Jak slovník citovat:
VČRS 2019–2023: Velký česko-ruský slovník. Slovanský ústav AV ČR, Praha. Online na adrese: <http://slovnik.slu.cas.cz>. [cit. 16-06-2019]