Rusko-česká elektronická slovníková databáze je autorským dílem kolektivu pracovníků oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k této databázi je SLÚ AV ČR, v. v. i. Databáze je volně přístupná ke studijním a vědeckým účelům. Data nelze hromadně kopírovat, stahovat, distribuovat ani komerčně využívat, také šíření odvozených děl je bez předchozího písemného souhlasu autorů nezákonné. SLÚ AV ČR, v. v. i., ani autoři nepřebírají žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím poskytnutých dat. SLÚ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo rozšiřovat a upravovat přístupná data bez předchozího upozornění.

Jak citovat databázi:
RČESD 2007-2018: Rusko-česká elektronická slovníková databáze. Slovanský ústav AV ČR, Praha. Online na adrese: <http://slovnik.slu.cas.cz>. [cit. 16-04-2018]