Slovanský ústav Akademie věd České republiky


VELKÝ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK


Tento slovník je digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, jež vznikalo v rámci Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje obrovské množství unikátního lexikografického materiálu reflektujícího i politickou a společenskou situaci doby svého vzniku, který však vzhledem k jeho značnému rozsahu nebylo možné zrevidovat a aktualizovat (viz Historie projektu).

VSTUP
verze pro počítače

Verze pro mobily
bez možnosti filtrování